Nyt samarbejde sikrer direkte støtte til udsatte børn og unge

Udsatte børn og unge, der ikke har midlerne til at komme på lejrture eller købe skoleudstyr, får gennem et nyt samarbejde mellem Fonden for Socialt Ansvar og Egmont Fonden mulighed for at indgå på lige vilkår med andre børn.

Børn og unge fra udsatte familier kan se frem til at få en direkte støtte til f.eks. fritidsaktiviteter, lejrture eller skoleudstyr. Det sker, efter at Fonden for Socialt Ansvar og Egmont Fonden har indgået et nyt samarbejde.


Fonden for Socialt Ansvar skal på vegne af Egmont Fonden uddele midler til udsatte børn og unge. Støtten skal sikre, at børnene, som Fonden for Socialt Ansvar i forvejen er i kontakt med igennem deres indsatser Baba og Bydelsmødre, får mulighed for at deltage i f.eks. fritidsaktiviteter på lige vilkår med andre børn.


”Egmont Fonden har i næsten 100 år givet støtte til udsatte børn og familier. Vi er glade for at kunne bidrage med en økonomisk håndsrækning til en række børn via partnerskabet med Fonden for Socialt Ansvar. Det vil give mulighed for, at mange børn får mulighed for at deltage i vigtige aktiviteter på linje med alle andre børn så som at tage på lejrtur eller dyrke den sport, de brænder for”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.


Den økonomiske støtte til de sociale eller læringsmæssige aktiviteter er en del af en længerevarende og målrettet indsats, der skal styrke og ruste børn og unge til at skabe sig et godt liv for sig selv.


Deltagende forældre og stærke fællesskaber skaber gode liv Deltagende forældre, der har kontrol over og indflydelse på deres egen tilværelse, er afgørende for, at de kan sikre deres børn de forudsætninger, det kræver for at skabe sig et godt liv. Det vil Fonden for Socialt Ansvar bidrage til at sikre i det nye samarbejde med Egmont Fonden.


Vi ønsker at sætte fokus på, at der i Danmark findes børn, unge og familier, som har behov for økonomisk støtte for at få bedre forudsætninger for at blive en ressourcestærk familie, der kan give deres børn mulighed for at deltage i fællesskaber samt ikke lide væsentlige afsavn i forhold til deres kammerater og dermed være i stor risiko for at ende i udenforskab og ensomhed”, siger Mai-Britt Haugaard Jeppesen, chef for Bydelsmødre og ansvarlig for støtten, der skal uddeles til de udsatte børn og unge, og tilføjer, at samarbejdet er startskuddet til et 3-årigt partnerskab:


Vi glæder os meget over samarbejdet og sammen gøre livet bedre for en lang række børn og deres familier”.


I alt er det muligt at modtage støtte på op imod 10.000 kr. pr. person om året.


Hvis du ønsker yderligere informationer, kontakt venligst Mai-Britt Haugaard Jeppesen, chef for Bydelsmødre på mai-britt@socialtansvar.dk eller +45 30 17 78 03