Frivilligpolitik

I Fonden for Socialt Ansvar har vi en samlet frivilligpolitik for alle vores vores indsatser og alle vores frivillige. I frivilligpolitikken kan du læse om, hvad du kan forvente af os, når du er frivillig, og hvad vi forventer af dig.

Læs vores frivilligpolitik i sin fulde længde herunder eller download den som PDF her: Frivilligpolitik i FSA

Frivilligpolitik i Fonden for Socialt Ansvar

I Fonden for Socialt Ansvars frivilligpolitik sætter vi fokus på vores værdier, hvad du kan forvente af os og hvad vi forventer af dig som frivillig.
Fonden for Socialt Ansvar (herefter FSA) er en paraplyorganisation og vores frivillige er med til at sikre, at vi sammen opbygger rummelige og inkluderende fællesskaber, som styrker hele det frivillige sociale område og skaber tillid både til hinanden og samfundet.
Med udgangspunktet i vores arbejde har vi lavet en frivilligpolitik, der beskriver hvilke rammer og muligheder, du har som frivillig i FSA.

Fonden for Socialt Ansvars rolle i samfundet

FSA’s frivillige sociale indsatser er opbygget som franchise-koncepter, som giver mulighed for at udbrede indsatserne til nye områder. Alle vores indsatser er lokalt forankrede og består af frivillige, som engagerer sig i deres eget nærmiljø.


Vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål i alle vores indsatser. Verdensmålene fungerer som inspiration og pejlemærke for, hvordan vi i FSA kan arbejde for og sikre, at alt hvad vi gør, er med til at føde ind i et højere formål om en bedre verden. I FSA arbejder vi målrettet med mål 1, mål 3, mål 4, mål 5, mål 8, mål 10, mål 11, mål 16 og mål 17.
Indsatserne i FSA bygger på mange års erfaring med at være i dialog med frivillige og vores målgrupper. I FSA inddrager vi altid frivillige i vores arbejde: både til at finde de bedste løsninger og til at udvikle og styrke vores fælles engagement i det danske samfund.


Alt det, vi gør, er forankret i vores fælles værdier. Værdierne er bærende for vores måde at se på hinanden, vores samfund og de mennesker, som vi er med til at understøtte.

Vores værdier

 • Vi tager ansvar
 • Vi er omsorgsfulde
 • Vi er engagerede
 • Vi har altid overskud til andre

Vi er stolte af det arbejde, du udfører som frivillig. Hver dag er tusindvis af frivillige i FSA’s indsatser med til at skabe glæde, tillid, tryghed og fællesskab i Danmark. Vi opbygger sammen fællesskaber, hvor du kan gøre en forskel og skabe forandring for dig selv og andre.

Dig som frivillig

Som frivillig i FSA har du den primære kontakt til vores målgrupper.
Det er dig, der går på gaden og møder andre. Det er dig, der møder mennesker, hvor det giver mening for dem. Du er med til at hjælpe andre med at finde en god løsning på den situation, de står i. Det kan være en hjælpende hånd, en adgangsbillet til positive og rummelige fællesskaber, et lyttende øre, som skaber tryghed og åbner for nye veje i en svær situation.
Du er med til at forebygge mistillid, utryghed og ensomhed.
Som frivillig har du mulighed for at arbejde med det, du brænder for.  Du kan sætte dine kompetencer i spil, få erfaringer og du bidrager med den tid, som du har mulighed for. Du har lysten og evnen til at gøre en forskel for andre og til at bidrage positivt til et inkluderende fællesskab.


HVAD FÅR DU MULIGHED FOR SOM FRIVILLIG?
Som frivillig i FSA

 • bliver du en del af et forpligtende, rummeligt og mangfoldigt fællesskab
 • gør du en forskel – både for andre og dig selv
 • bliver du værdsat og anerkendt
 • bliver du klogere på både dig selv, andre og vores fælles samfund


HVAD KAN DU FORVENTE SOM FRIVILLIG
Når du er frivillig i FSA, kan du forvente

 • at blive positivt modtaget
 • at blive anerkendt og værdsat for dit arbejde
 • at blive udviklet fagligt og personligt
 • at være en del af et lokalt og nationalt fællesskab
 • at dit nej til en opgave respekteres
 • at blive klædt grundigt på til dine opgaver gennem fx træning, kurser og uddannelser
 • løbende at blive tilbudt kurser og workshops
 • at kunne være med til at sætte lokale aktiviteter i gang
 • konsulentstøtte i form af sparring, konflikthåndtering og opbakning
 • frihed under ansvar

 
HVAD FORVENTER VI AF DIG SOM FRIVILLIG
Som frivillig i FSA er du den synlige repræsentant i dit lokalområde. Derfor forventer vi, at

 • du er loyal overfor FSA og den indsats du er frivillig i
 • du har tid til at være med
 • du tager ejerskab og udviser ansvarsfuldhed
 • du lytter og tager udgangspunkt i det menneske, du møder
 • du udviser respekt for andre
 • du er loyal over for koncept og værdier i den indsats, du er frivillig i
 • du udviser tillid og er rummelig
 • du kan aflevere en ren børneattest – hvis indsatsen kræver det
 • du lever op til underretningspligten
 • du overholder din tavshedspligt
 • du tager godt og åbent imod nye frivillige

 
UOVERENSSTEMMELSER
Ved uoverensstemmelser har vi en fælles forpligtigelse til at søge en løsning, der både tager hensyn til den enkelte og FSA. Lederne og ansatte i de enkelte indsatser kan bidrage til at løse eventuelle uoverensstemmelser. I sidste instans kan Fondens bestyrelse træffe en endelig afgørelse.

Din sikkerhed som frivillig

Som frivillig i FSA vil du altid være dækket af en ansvars- og ulykkesforsikring, når du udfører frivilligt arbejde for FSA.
FSA overholder og efterlever lovgivning og regler, der er knyttet til vores virke. Det gælder eksempelvis:

 • Persondata lovgivningen (GDPR)
 • Arbejdsmiljøloven
 • Børneattest
 • KODA og Gramex (regler for musikafgift)
 • Offentligt tilskud og lån af kommunale lokaler


Mange tak for din indsats. Sammen gør vi verden bedre for sårbare og udsatte målgrupper i vores samfund.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig!