Hvor og hvordan?

Vil du gøre en forskel i det nære miljø som omgiver dig, kan du blive frivillig i flere af vores indsatser:

Baba skaber forandring! Vil du også være baba frivillig?

Alle børn fortjener en far, der er der for dem og som kan hjælpe dem på rette vej i deres liv. Derfor er babas formål at styrke fædres deltagelse i deres børns liv.

Som baba frivillig gennemfører du et læringsforløb, som skal hjælpe dig med at skabe forandring i dit eget liv. Du er med til at samle andre fædre og inspirere til forandring hos dem – derigennem har du mulighed for at gøre en forskel i din familie og i dit netværk.

babas mission er at skabe et stærkt fællesskab, hvor frivillige fædre omsætter viden og erfaringer til konkrete forandringer i eget og andre fædres liv, i samspil med institutioner, kommuner, boligområder mm.

Vi involverer fædrene fra begyndelsen i forhold til alle aspekter af indsatsen lokalt, fordi vi tror på at fædrene er de eneste, der kan skabe forandring hos sig selv og at de er de bedste til at inspirere til forandring hos andre fædre.

Du kan læse meget mere og selv blive baba frivillig her: Bliv frivillig.

Vi bringer håb og forandring i kvinders liv! Vil du også være Bydelsmor?

Bydelsmødrene kan noget helt unikt. De kan skabe kontakt til, og hjælpe sårbare kvinder, som lever isoleret, og som ikke ved meget om det samfund, de lever i. Mange kvinder, der kommer til Danmark kan have udfordringer med det danske sprog, og mange har måske mistillid til det kommunale system - eller har blot svært ved at forstå systemet.

Vores formål er at støtte isolerede kvinder. Ved at Bydelsmødrene giver den enkelte kvinde den information og støtte, hun har brug for, kan hun få kontrol over og indflydelse på sit eget liv og træffe de beslutninger, som hun mener, er de rigtige for sig selv, sin familie og sine børn.

Du kan læse mere og selv blive Bydelsmor her: Bydelsmødre

Bliv Natteravn og vær med til at gøre en synlig forskel!

Måske har du ikke lagt så meget mærke til os, men det er fordi vi primært arbejder om aftenen og natten. Vi vælger ”Vild med Dans” fra for at passe på vores fælles børn og unge i nattelivet. Vi går altid i hold på tre helst både mænd og kvinder og Natteravnenes karakteristiske gule jakker gør os meget synlige overfor børn og unge.

Det er Natteravnenes primære formål, at udvise omsorg og ansvarlighed, og som gode rollemodeller medvirke til at skabe større tryghed for børn, unge og deres forældre.

Du kan læse mere og selv blive Natteravn her: Bliv Natteravn