Bydelsmødre og baba som værn mod øget smittespredning

I kommunerne på den københavnske vestegn er det pakistanske mindretal overrepræsenterede i statistikkerne over corona-smittede. Der er derfor brug for en koncentreret indsats for at mindske smittespredningen og til at formidle myndighedernes skærpede råd og retningslinjer. Den opgave står baba og Bydelsmødre klar til at løfte.

Bydelsmødre og baba har allerede netværket blandt de udsatte familier samt den viden, der skal til for at mindske smittespredningen og formidle myndighedernes budskaber – og vi opfordrer derfor til at inddrage os og vores frivillige i kampen mod corona.

Baba og Bydelsmødre har et enormt netværk og en veletableret infrastruktur i familier og lokalmiljøer i udsatte boligområder. Når de frivillige fra baba og Bydelsmødre inddrages, kan vi rykke hurtigt og effektivt og vi er vant til at kommunikere med målgruppen. I baba og Bydelsmødre taler de frivillige mange sprog og forstår de kulturelle forskelle og barrierer og kan derfor hjælpe familierne med at navigere i en hverdag, hvor der skal tages hensyn til corona.

Vores frivillige bygger bro mellem myndighedernes råd og retningslinjer om Covid-19 og familiernes hverdag. Baba og Bydelsmødre bidrager til at gøre retningslinjerne konkrete og brugbare i praksis for familier, hvor forældrene ofte er beskæftigede i sundheds- og transportsektoren og andre særligt corona-udsatte jobs, og hvor mange generationer bor sammen på færre kvadratmeter.

Udsatte familier med etnisk minoritetsbaggrund er ofte en svær gruppe at nå for offentlige myndigheder. Nogle familier lever isoleret fra samfundet og mange har en begrænset kontakt til det resterende samfund. Det er derfor en udfordring for myndighederne at kommunikere til og med familierne, da de enten ikke forstår eller nærer mistillid til budskaber fra det offentlige.

I Fonden for Socialt Ansvar og vores indsatser Baba og Bydelsmødre tilbyder vi løsninger på både kommunale og nationale problemstillinger og udfordringer i samfundet. Det skyldes, at den frivillige indsats skaber tillid mellem os og udsatte familier med etnisk minoritetsbaggrund. Den gensidige tillid understøtter vores arbejde og er en forudsætning for arbejdet med målgruppen. Vi har en stærk relationel infrastruktur, der bygger på flere års erfaring med at være bindeleddet mellem udsatte familier og myndigheder.

Både de baba-frivillige og vores Bydelsmødre er ressourcestærke mænd og kvinder, som behersker det danske sprog og som har gennemgået en grundig basisuddannelse for at kunne kalde sig baba-fædre og Bydelsmødre. I løbet af 2020 har mange af vores frivilliggrupper i hele landet modtaget ekstrauddannelse i udbredelsen af myndighedernes retningslinjer, hygiejnetiltag, testning for corona og det praktiske i forhold til børns hjemsendelser fra skoler og daginstitutioner.