Fonden for Socialt Ansvar på Folkemødet 2020 (aflyst)

Hos Fonden for Socialt Ansvar stiller vi vores direktør og projektchefer til rådighed i debatter, paneler og arrangementer på Folkemødet 2020.

Vi kan bidrage med viden, erfaringer og perspektiver inden for en bred række af emner inden for det frivillige sociale område og er bl.a. eksperter indenfor civilsamfundets rolle i samfundet, integration og medborgerskab, organisering og struktur af det frivillig sociale område, sociale investeringer, tryghed i nattelivet, fællesskaber og frivillighed.

Kontakt chef for Fundraising & kommunikation, Lena Geert-Jørgensen, på tlf. +45 3034 3734 eller lena@socialtansvar.dk, hvis vi skal aftale nærmere om at bidrage til jeres arrangement.

Se hvordan vores forskellige profiler kan bidrage til jeres debat

Thit Aaris-Høeg, administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar og Fonden for Sociale Investeringer

Vores administrerende direktør Thit Aaris-Høeg arbejder hårdt for at forbedre vilkårene for hele det frivillige sociale område og for at sikre en mere bæredygtig økonomi for hele området. Thit er øverst ansvarlig for to organisationer og mere end 6.000 frivillige i hele landet. Thit sidder derudover i Frivilligrådet og er medlem af bestyrelsen i flere forskellige organisationer.

Særlige temaer: Civilsamfund, frivillighed og fællesskaber, infrastruktur, vilkår, organisering og finansiering af det frivillige sociale område, sociale investeringer og fremtidens velfærdssamfund, tværsektorielle samarbejder og partnerskaber, fundraising, ledelse og bestyrelsesarbejde.

Mai-Britt Haugaard Jeppesen, programchef for familieområdet i Fonden for Socialt Ansvar og chef for Bydelsmødre

Mai-Britt har været med til at starte Bydelsmødre og har været chef for indsatsen lige siden. Hun har en stor viden om ressourceopbygning og involvering af udsatte målgrupper herunder kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som ofte lever isoleret fra resten af samfundet.

Særlige temaer: Empowerment af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, involvering af udsatte målgrupper, beskæftigelsesindsatser, medborgerskab, negativ social kontrol, frivillighed og fællesskaber og ligestilling.

Asim Latif, chef for baba

Asim Latif er manden bag vores indsats baba og har siden 2013 arbejdet for at styrke fædres deltagelse i børns liv. Asim har erfaring med at involvere og motivere fædre med etnisk minoritetsbaggrund og at opbygge tillid og forståelse mellem samfundet og etniske minoriteter. Asim er desuden medlem af bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder og Medborgerne.

Særlige temaer: Frivillighed og fællesskaber, fædre/mænd med etnisk minoritetsbaggrund, negativ social kontrol, involvering af udsatte målgrupper, radikalisering, ligestilling og medborgerskab.

Claus Staunstrup Nilsson

Claus er chef for Natteravnene, der er Danmarks største tryghedsskabende frivillige netværk. Claus har stor erfaring med ledelse af frivillige, god viden om de unges adfærd og udfordringer i nattelivet, den oplevede tryghed i nattelivet samt forebyggelse af kriminalitet og mistrivsel hos unge.

Særlige temaer: Tryghed og unges adfærd i nattelivet, frivillighed, ungdomskriminalitet og forebyggende indsatser, ensomhed, mistrivsel og fællesskaber, unge og seksuelle krænkelser og forholdene for etniske minoriteter i nattelivet.