Digital ulighed

”Jeg blev kontaktet af en familie, som havde lånt en computer af skolen, men som stadig manglede to computere til de andre børn, så de også kunne følge undervisningen”, fortalte en Bydelsmor under Covid-19 krisen, da alle børn var hjemme og skulle følge undervisningen online.

I takt med at vores samfund i højere grad digitaliseres hægtes nogle grupper i samfundet af og efterlades med begrænsede muligheder. Coronakrisen har yderligere tydeliggjort den digitale ulighed, som præger vores samfund. Det har vi mærket i Fonden for Socialt Ansvar og vores indsatser baba og Bydelsmødre.

En undersøgelse lavet i forbindelse med vores uddeling af En Håndsrækning viser, at 77% af alle familier søgte om støtte til køb af en computer. Et alarmerende højt tal, der viser, at behovet er enormt og at særligt udsatte familier blev hægtet af i omstillingen til digital undervisning under Corona-krisen. Og med alvorlige konsekvenser for børnene i udsatte familier.

Digital ulighed hos børn og unge

Både folkeskolen og gymnasiet i Danmark er blevet mere og mere digital [1] og med f.eks. Aula, MatematikFessor og digitale afleveringer, er en computer blevet en helt central del af at gå i skole i Danmark. Det skaber udfordringer i socialt udsatte familier.

Hverken skoler eller kommuner kan kræve, at elever har deres egen computer i folkeskolen, men mange forældre oplever alligevel, at det er svært for børnene at følge med i undervisningen og lave lektier uden deres egen computer. Men computere er dyre. Mange familier er derfor afhængige af at kunne låne computere af skolen eller af venner eller at bruge bibliotekernes computere. Under Corona har det været umuligt, og mange børn og unge har derfor været hægtet af den digitale hjemmeundervisning.

Både før, under og efter Corona er konsekvensen af dette i værste fald, at den faglige og læringsmæssige udvikling hos udsatte børn hæmmes af familiens økonomiske situation.

En Håndsrækning til udsatte familier

Digital ulighed og en økonomisk situation, der begrænser børn og unges muligheder for at deltage i online undervisning i samme grad som deres kammerater, er desværre virkeligheden i rigtig mange familier rundt omkring i Danmark. Det er en af grundene til, at vi gennem En Håndsrækning uddeler økonomisk støtte til udsatte familier.

I år ansøgte i alt 629 familier med i alt 1671 børn under 18 år om En Håndsrækning gennem Bydelsmødre og baba. I ansøgningsperioden, som bestod af en uge i april, blev der hermed uddelt støtte til 247 familier og i alt 642 børn. Behovet for økonomisk støtte var dermed noget større, end vi kunne imødekomme.

77% af ansøgningerne til En Håndsrækning under Corona handlede om støtte til at købe en computer til et eller flere børn i hver familie. Det viser den skævvridning, der sker, når undervisningen rykker online. Børn og unge fra udsatte familier, som er presset økonomisk, rammes hårdest og problematikken bidrager til at forværre familiens situation.

I Fonden for Socialt Ansvar ønsker vi at arbejde for et øget fokus på den ulighed, der opstår, når digitale løsninger udelukker børn og unge fra udsatte familier og skaber digital ulighed. Vi skal eliminere den ulighed og sikre lige muligheder, så vi undgår de personlige, faglige, sociale og samfundsmæssige faldgruber, der opstår, når undervisning bliver digital og en udsat målgruppe tabes på jorden

I arbejdet i vores indsatser Bydelsmødre og baba styrker vi forældre med etnisk minoritetsbaggrund og deres rolle i familien og i det danske samfund. Det indebærer bl.a. at skabe tillid mellem forældrene og det danske system samt at gøre plads til dialog og kommunikation mellem forældre og lærere og pædagoger i børnenes hverdag. Den gensidige tillid og kommunikation skaber nemlig de bedst mulige forudsætninger for, at børnene klarer sig godt igennem skolen. Her skal der også sættes ord på de udfordringer familierne møder, når undervisningen kræver digitale hjælpemidler og når kommunikationen mellem familier og institutioner og skoler rykker online.

Corona og digital udvikling

Foråret 2020 har yderligere understreget, hvor hurtigt digitaliseringen går. Hvor hurtigt man skal rykke og tillære sig nye digitale færdigheder, men også hvor hurtigt man vænner sig til digitale vaner.

Digitale tiltag, som normalt tager måneder at udvikle og implementere, er i baba og Bydelsmødre allerede blevet til virkelighed i vores hverdag. Vi har været gode til at tage digitale hjælpemidler i brug og dygtige til at rykke hurtigt for at kunne hjælpe målgruppen online eller gennem telefon og sms. Coronakrisen har sat skub i Fonden for Socialt Ansvars egen digitaliseringsproces, men også i vores fokus på at klæde vores frivillige og de udsatte målgrupper på, så de bliver i stand til at følge med, når digitaliseringen griber om sig i rekordfart.

Det gælder både uddannelse i digitale hjælpemidler, muligheder for at skabe fællesskaber online, hjælp til at udvikle den digitale viden i udsatte familier samt at uddele En Håndsrækning, hvor vi kan yde økonomisk støtte til computere til børn og familier.

Ingen familier i Danmark skal leve i fattigdom, og vi skal som samfund sætte ind overfor de tendenser, som får uligheden til at stige. Det gælder digital ulighed, men også social og økonomisk ulighed.

 

 

[1] Rambøll ”Indsatser for IT i folkeskolen. Evaluering” 2018: https://dk.ramboll.com/-/media/files/rm/rapporter/evaluering-af-it-i-folkeskolen.pdf?la=da