Hvem er Natteravnene?

Det danske Natteravne-koncept er udviklet i samarbejde med Sverige og Norge gennem flere års erfaringer, som i 1998 resulterede i stiftelsen af Natteravnene i Danmark.
Natteravnekonceptet er den frivillige verdens første franchise-lignende koncept og bygger på et samarbejde mellem frivillige, private og det offentlige. Det betyder at, det er nemt at komme med i og nemt at komme ud af igen.
Natteravnenes motto er: Din indsats gør en forskel. Indsatsen er enkel og består grundlæggende af gå ture på tre til fire timer i det offentlige rum sammen med to andre ansvarlige voksne.

Danmark fik sine første Natteravneforeninger i Helsingør og Randers i 1998. I løbet af 1999 kom der Natteravne til i Holstebro, Næstved, Rønne, Esbjerg, Middelfart og Løgstør. Og derefter gik det slag i slag. Der er blandt andet etableret Natteravne i Grønland og på Færøerne.

Natteravnene er stiftet som landsdækkende social organisation, hvis Landsdækkende arbejde financierers af Fonden for Socialt Ansvar. Det er Fondens formål at yde støtte til aktiviteter, der kan fremme socialt ansvar hos virksomheder, institutioner og privatpersoner med henblik på at skabe tryghed i det offentlige rum. Fonden for Socialt Ansvar er formel ejer af alle rettigheder omkring Natteravnene. Det er Fonden for Socialt Ansvar (FSA), der gennem Natteravnenes Landssekretariat, gratis stiller konceptet og de tilhørende materialer og uddannelse til rådighed for de frivillige Natteravneforeninger. Fondens midler kommer fortrinsvis fra virksomheder, fonde, offentlige myndigheder samt via fradragsberettigede bidrag fra privatpersoner og arv.

Natteravnenes Landssekretariatets står for den overordnede drift, kommunikation, indsatser, tiltag og løbende råd samt vejledning til de lokale foreninger – herunder drift af hjemmesider og et årligt Landsmøde.

Alle ansvarlige voksne, der er indforstået med at efterleve konceptets regelsæt, har en pletfri Børneattest og som mindst deltager på foreningens hold et par gange om året, eller som på anden måde er aktive, kan blive Natteravn. Den frivilliges erhverv må dog ikke være i uoverensstemmelse med efterlevelse af konceptet.