Hvem kan være Natteravn?

Indsatsen udføres af ganske almindelige frivillige voksne, der helt uafhængig af baggrund vælger at tage et medansvar for trygheden blandt børn og unge. Ved altid at gå i hold på tre i det offentlige rum og bære Natteravnenes karakteristiske gule jakker, er Natteravnene meget synlige og tilgængelige for en snak med de unge, der selv ønsker at tale med Natteravnene.

Alle ansvarlige voksne, der er indforstået med at efterleve konceptets regelsæt, har en pletfri Børneattest og som mindst deltager på foreningens hold et par gange om året, eller som på anden måde er aktive, kan blive Natteravn. Den frivilliges erhverv må dog ikke være i uoverensstemmelse med efterlevelse af konceptet.

Natteravnene er forældrenes forlængede arm i det offentlige rum, hvor de frivillige alene er til stede som medmennesker og samtidig afspejler det omkringliggende samfund, helt uafhængig af:

Alder:

Vi anbefaler at en Natteravn er fra 20 år og op...de fleste er forældre med teenagere, men det er ikke noget krav, at man har børn. En anden stor gruppe er bedsteforældre og pensionister. Dertil kommer et samarbejde med Ældre Sagen, som tilbyder deres frivillige at være Natteravne og gå ture i dagtimerne på hverdage.

Der er også generel opmærksomhed på Natteravnenes vandringer som sund motion, der kan forebygge livsstilssygdomme samtidig med at man udfylder en vigtig lokal social opgave.

Køn:

Natteravnene er nogenlunde ligeligt fordelt på mænd og kvinder, og holdene på tre er som udgangspunkt planlagt således, at der mindst er én kvinde på holdet.

Uddannelse:

Natteravnene stiller ikke krav om, at de frivillige har en uddannelse, udover træningen (læs mere her) i det at være Natteravn. Alle kan være med - offentligt som privat ansat.

Politik:

Natteravnene arbejder uafhængig af partipolitik, og rummer frivillige af enhver politisk observans. Flere er politisk aktive - på alle niveauer i samfundet.

Religion:

Natteravnene har alene et humanitært budskab, og rummer således både personer som er ateister og folk fra de fleste trosretninger. Danske som nydanske.

Sprog:

Natteravnene taler dansk. Men frivillige med anden etnisk baggrund end dansk er naturligvis meget velkommen.

De vigtigste informationsmaterialer er udarbejdet på flere sprog, bl.a. for at kunne informere tilflyttere om initiativet, så både børn og voksne kender Natteravnenes formål – og de voksne kan deltage og blive integreret i et nyt personligt netværk.

Arbejdsevne:

Natteravnene rummer frivillige med handicap og nedsat arbejdsevne, som tilpasser deres indsats som Natteravn efter deres fysiske og psykiske forudsætninger.

Flere arbejdsløse og borgere på invalide- eller førtidspension har således fundet nyt indhold i deres tilværelse gennem denne humanistiske indsats.

Tid:

Natteravnene kan deltage i det omfang de har lyst og deres fritid tillader det. Normalt deltager folk i vandringer 1-2 gange i kvartalet og er i gennemsnit med i 3 år. Flere gør dog det at være Natteravn til en livsstil og er med i mange år. Det er ingen kvalitet i sig selv, at gå mange ture, men at få flest mulige til at gå enkelte gange.

Børneattest:

Natteravnene skal have en pletfri Børneattest, som rækker 10 år tilbage.

Andet:

Natteravnene har også formået at integrere frivillige, som har haft en uheldig fortid, og derfor ofte mangler lokalt netværk. Det er f.eks. tidligere misbrugere og tidligere småkriminelle, der kan medvirke administrativt, men normalt ikke går i de gule jakker.  Folk med ry for vold vil hverken kunne indgå som aktive eller passive frivillige Natteravne.