Natteravnenes organisering

Natteravnene er organiseret med en styregruppe og en række lokale foreninger med egen demokratisk valgt bestyrelse.

Natteravnene er en del af Fonden for Socialt Ansvar og de lokale foreningerne er organiseret som en frivillig social forening, og indgår en samarbejdsafttale med Fonden.

Foreningerne supporteres i det daglige af et Landssekretariat og cirka 40 særligt uddannede Natteravnene - det såkaldte SeniorTeam. Teamet er Sekretariatets forlængede arm og hver SeniorInstruktør i teamet er tilknyttet op til 4 lokale foreninger.

Landsekretariatet arbejder eksempelvis for at udbrede kendskabet til Natteravnene, etablere nye foreninger samt kvalificere og udvikle konceptet. Derudover er det Sekretariatets opgave i samarbejde med de lokale foreninger og Fonden at sikre det økonomiske grundlag for Natteravnenes virke.

Sekretariatet bidrager derudover blandt andet med

  • etablering og uddannelse af frivillige samt bestyrelser
  • vedligehold og drift af landsdækkende hjemmeside og sociale medier
  • drift og vedligehold af intranet for alle frivillige
  • et årligt Landsmøde samt et årligt møde med SeniorTeamet
  • beklædning - jakker til vandringerne samt T-shirt til de frivillige
  • en række redskaber og materialer til foreningsbrug lokalt